ΜΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΜΠΙΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δραστηριότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.:800354596
Γ.Ε.ΜΗ.:118021447000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Πέλλης
Δήμος:Αλμωπίας
Διεύθυνση:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΕΤΣΚΟΥ 1